Preview Mode Links will not work in preview mode

Nahrávky ovčí babičky - seriály, knížky a dračák


Apr 25, 2023

Kozíz, Maruška a Pavel hledají způsob, jak financovat své alkoholické návyky. Jak může taková rodina fungovat, je Frank jakýmkoli způsobem omluvitelný a co bychom měli dnes ukrást?